Genel

Çerçi Yusuf Kimdir?

Çerçi Yusuf Kimdir

Çerçi Yusuf 

 

Çerçi Yusuf, Adana ilinde yaşamış, köklü bir aile geçmişine sahip meslek erbabıdır. Bugün aile fertlerinin devraldığı mirası yine kendileri tarafından sektörün öncü temsilcileri olarak yürütülmektedir. Çerçi Yusuf kimdir? Dendiğinde ailenin köklü geçmişinde bu sorunun yanıtı kolaylıkla bulunacaktır.

 

Çerçi Yusuf’un 1910 yılında başlattığı mesleki yaşantısı günümüzde de evlatları tarafından tarihi dükkanında yürütülmektedir. Ayrıca torunları da dede mesleğine olan saygıları doğrultusunda, günümüzün modern şartlarında Adana’da bulunan Atatürk Caddesi’nde sektöre hizmetlerine devam etmektedirler. Oldukça geniş bir aile efradına sahip olan Çerçi Yusuf yaşadığı dönemde zamanının şartları çerçevesinde mesleğine hizmet etmiş bir kişidir. Evlatlarının ve torunlarının yürüttüğü ata mesleği, O’nun ilkeleri çerçevesinde sürdürülmektedir.

 

Çerçi Yusuf kimdir? Aile fertlerinin çalışmaları nelerdir? Çerçi Yusuf’un aile fertleri günümüzün koşullarında kendilerine ait geniş arazilerde çeşitli tıbbi ve aromatik bitki türlerini yetiştirerek bu alanda yararlı çalışmalar yapmaya devam etmektedirler.

 

Profesyonel bir bakış açısıyla ve insan sağlığını iyileştirme amacı güden hizmetlerini gerçekleştirirken ülke ekonomisine de katkı sağlamak nihai hedefleridir. Ayrıca arazilerin bulunduğu bölgelerde kırsal kalkınmaya da hizmet etmek ataları Çerçi Yusuf’tan devraldıkları bir aile mirasıdır.

 

Çerçi Yusuf Kimdir

 

 

Aktar Nedir?

 

Aktar nedir? Ne iş yapar? Sorularına verilecek yanıtlardan biri de geçmişten günümüze insan sağlığı için gerekli olan ve ilaç yapımında kullanılan bitkisel ve hayvansal hammaddeleri insanlara ulaştıran meslek grubu olarak tanımlamak olacaktır. Meslek yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Aktarlık mesleğini yürüten kişilerin aynı zamanda madensel hammaddeleri de insanlarla buluşturduğu bilinmektedir. Bu meslek erbabına aktar adı verilir.

 

Adana ilinde 1910 yılında bu meslekte hizmete başlamış olan Çerçi Yusuf’un mirası evlatları ve torunlarının gayretiyle sürdürülmekte, halen bu ilde tarihi dükkanlarında ticari faaliyetleri devam etmektedir.

Aktar Ne İş Yapar?

 

Tarihsel süreçler ışığında değerlendirdiğimizde insan var olduğundan beri doğanın bir parçası. Doğada yaşam bulan insan aynı zamanda hayatının tüm evrelerini de onun içinde geçiriyor. Doğanın içinde hayatını sürdürebilmek için gerekli olan tüm materyallere sahip olan insan sıkıntılarına çözüm üretmek için de yine ona yöneliyor.

 

Bitkiler doğanın bir parçası olarak insan ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli alanlarda kullanılmasıyla bilinir. İnsanın birçok ihtiyacı bitkiler vasıtası ile karşılanır. Bitkilerin ilaç yapımından kozmetik sanayiine, gıda olarak tüketilmesinden boyar madde üretimine kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı olduğu bilinir.

 

Dünya’da ve Türkiye’de tarih boyunca bitkiler insanlar tarafından toplanmış ve geleneksel yöntemlerin de yardımıyla çeşitli hastalıkları iyileştirmek için kullanılmıştır. Aktar olarak hizmet veren kişiler bu noktada oldukça önemli vazifeler üstlenmişlerdir. Doğal bitki hammaddesi aktarlar aracılığı ile insanlara ulaşmıştır. Bunun yanı sıra hayvansal ve madensel hammaddeler de onların çalışma alanında değerlendirilir.

 

Çerçi Yusuf’ta aktarlık mesleğini yürütmüş kişilerden biridir.

 

Adana ilinde ticari faaliyetlerini sürdüren ve birkaç kuşaktır Çerçi Yusuf’tan devraldıkları ata mirası aktarlık mesleğini devam ettiren Çerçi Yusuf’un evlatları ve torunları halen bu sektöre katkılarıyla bilinmektedir.

Çerçi Yusuf

Çerçi Yusuf

Baharat Nedir?

 

Baharat nedir?

Sorusu pek çoğumuzun merak ettiği konulardan biridir. Çok uzun bir tarihsel geçmişi olan baharatlar çeşitli bitkilerden elde edilen maddelerdir. Doğadan temin edilen bitkilerin çekirdek kısımları, kökleri, kabukları ya da çiçekleri toplanır ve kurutulur. Bitkilerden elde edilen bu kısımlar öğütülerek kurutma işlemine tabi tutulur. Elde edilen ve beslenmede kullanılabilen bu maddeler baharat olarak adlandırılır.

 

 

 

Baharatlar Ne İşe Yarar?

 

Baharatlar ne işe yarar? Sorusuna verebileceğimiz yanıtlar da çeşitlidir. Baharatlar insan sağlığına faydalı olduğu kadar aynı zamanda tükettiğimiz gıdaların tadını ve kokusunu da lezzetli hale getirebilir.

 

Besinlerin görünümünde de estetik bir etki yaratma gücü olan baharatlar aynı zamanda vücudumuzun sindirim sistemi için de yararlı olabilecek maddelerdir.

 

Baharatlar antimikrobiyal etkisi olan maddelerdir. Onlara bu özelliği sağlayan ise içerdikleri uçucu yağlardır.

 

İlkçağlarda özellikle et ürünleri uzun süre muhafaza edilmek istendiğinde baharatların etki gücünden de yararlanılmıştır.

 

1910 yılında faaliyete başlayan Çerçi Yusuf’un başlattığı yolculuğu devralan aile bireyleri baharat ve bitkisel nitelikli tüm ürünlerin yetiştirilmesinden satışına uzanan süreçte hizmetlerini sürdürmektedirler.

Çerçi Yusuf

Baharat Çerçi Yusuf Aktar

 

Baharatın Tarihteki Önemi

 

Baharatın tarihteki önemi maddi delillerle de ispatlanmış bir konudur.

 

 

l Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö2500’lü yıllarda hardal kullanımına dair yazılı belgeler ele geçirilmiştir.

 

l Baharat yolu adıyla bilinen yol, tarihte bu maddelerin ticaretinin yapıldığı güzergaha verilen isimdir. Geçmişte ticari açıdan oldukça önem taşıyan Baharat Yolu, birçok savaşın da yaşanmasında etkili olmuştur.

Çerçi Yusuf’un, 1910 yılında başlattığı ticari faaliyetleri bugün Adana ilinde halen aile mensupları tarafından yürütülmekte ve aileye ait arazilerde yetiştirilen çeşitli bitkisel ürünler, baharatlar işlenerek satışa hazır hale getirilmektedir.

 

İlginizi Çekebilir —- Bitkisel Ürün Nedir?